Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane osobowe podawane podczas rejestracji w sklepie Banach.pl i korzystania z niego są przetwarzane przez: Pracownie Zieleni Banach Sp.j. z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 207 b, 31-416 Kraków, dla której prowadzone są akta rejestrowe przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 88275, która jest administratorem tych danych.

 

1.              Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

-               Umożliwienia Klientom korzystania z oferty produktów i usług oferowanych przez Administratora, a w szczególności swobodnego przeglądania aktualnej oferty Administratora i wygodnego z niej korzystania oraz realizowania zamówień.  

Podstawą powyższego przetwarzania jest niezbędność danych osobowych do wykonania umowy, której jesteś stroną i/lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b. RODO);

- Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na mocy ustaw szczególnych, w tym między innymi regulacji księgowych, podatkowe, ubezpieczeniowych oraz zgodność z innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawą powyższego przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako Administratorze na mocy ustaw szczególnych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

- Odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub przekazane innym kanałem komunikacji.

Podstawą powyższego przetwarzania jest jego niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

-               Prowadzenia działań marketingowych (za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub innych wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną)  dotyczących ofert produktów, usług lub informacji, które mogą Państwa zainteresować.

Podstawą powyższego przetwarzania jest uzyskanie przez nas Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym konkretnym celu (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

2.              Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 1 powyżej oraz 7 lat po ich zakończeniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy.

Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a do podania danych osobowych. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych osobowych może skutkować niemożnością podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy, niemożnością realizacji tej umowy (tj. złożenia oraz realizacji zamówienia) oraz podjęcia czynności z nią związanych, jak również wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Administrator nie udostępnia Pańskich/Pani danych osobowych innym osobom, z wyjątkiem osób wymienionych w lit. a-c niniejszego punktu. Udostępnianie odbywa się wówczas wyłącznie w zakresie uzasadnionym realizacją danego celu.  
Pracownicy i współpracownicy Administratora – dane są im udostępniane w celu umożliwienia im świadczenia usług w imieniu Administratora;
podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, IT, prawne, drukarskie – dane są im udostępniane w celu prawidłowego świadczenia przez Administratora sprzedaży towarów i usług, a także innych, w tym np. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej lub dostarczania klientom aktualnych ofert Administratora za pomocą wybranego przez nich środka komunikacji), bądź w celu realizacji uprawnień Administratora lub ciążących na nim obowiązków;
organy państwowe – dane są im udostępniane w celu i w zakresie wynikającym z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze.
Ma Pan/Pani prawo:
a.       cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda);

b.       wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

c.       żądać dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;

d.       wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

I.                    PLIKI COOKIES

Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje o zachowaniach związanych z korzystaniem z witryny internetowej. Administrator gromadzi te informacje w celu umożliwienia prawidłowego korzystania z witryny http://www.banach.pl oraz jej dostosowania do Pańskich/Pani indywidualnych potrzeb.  
Pliki cookies są wykorzystywane, w szczególności w celu:
a.       zapamiętania danych logowania (aby nie było konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła);

b.       zbieranie danych statystycznych (służących rozwojowi i udoskonalaniu witryny internetowej zgodnie z preferencjami klientów).

Pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby korzystającej ze witryny internetowej. Pliki te nie są szkodliwe dla Pana/Pani urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.
W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze witryny internetowej Administratora, wykorzystywane są poniższe rodzaje plików cookies:
a.       cookies sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w Pana/Pani urządzeniu do czasu wylogowania z witryny

b.       cookies stałe - przechowywane w Pana/Pani urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Pana/Panią;

Wykorzystywane przez Administratora pliki cookies mają następujące funkcje:
a.       umożliwienie prawidłowego działania witryny, logowania, nawigowania oraz umawiania spotkań online; bez ich zapisania na Pana/Pani urządzeniu korzystanie ze witryny internetowej Administratora jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;

b.       zapewnienie bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w obrębie witryny; brak tych plików uniemożliwi dokonanie transakcji;

c.       umożliwienie zbierania informacji statystycznych na temat sposobu w jaki korzysta Pan/Pani ze witryny internetowej; Administrator gromadzi te informacje w celu dostosowania witryny do Pańskich/Pani preferencji;

d.       umożliwienie zapamiętywania ustawień i preferencji; dzięki zapisaniu tych plików na Pana/Pani urządzeniu m. in. nie będzie konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;

e.       umożliwienie integracji serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których Pan/Pani korzysta z witryną internetową Administratora.

Ustawienia przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na zapisywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Pana/Pani o zapisaniu ich. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookies ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze witryny internetowej Administratora.
 

II.                  INFORMACJE KOŃCOWE

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, korzystania ze witryny internetowej <nazwa strony> lub jej funkcjonowania (w tym stosowania plików cookies) prosimy o kontakt: sklep@banach.pl

 

 

Producenci

Serwis

Nasza firma oprócz bezpośredniej sprzedaży zajmuje się również profesjonalnym serwisem urządzeń marek Sthil, Stiga, Castel Garden i innych. Posiadamy autoryzację na sprzedaż i naprawę silników Briggs&Stratton

Raty

W każdym z naszych sześciu sklepów istnieje możliwość zakupienia sprzętu na raty. Dobierzemy Państwu najatrakcyjniejszą ofertę firm.
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Ustawienia Polityka prywatności